Praha 6,Na Dračkách 2552-55
Komplexní zateplení min.vláknem dle A.1
Komplexní zateplení min.vláknem dle A.1 "ZÚ"